Återvinningsrum

Återvinning av avfall

Föreningens fastighet är utrustad med ett återvinningsrum, ej ett grovsoprum. 
Medlemmar asnvarar för att sortera allt sitt avfall i separata fraktioner - plast, metall, tidningar, papp, glas och hushållsopor.

OBS! GROVSOPOR TAS EJ OM HAND AV FÖRENINGEN. 

Regler i återvinningsrummet

  • Sortering sker enligt anvisningarna ovanför respektive kärl
  • Kartonger ska vikas ihop och plattas till
  • Frigolit ska sorteras som plast
  • Tömning av soprum sker regelbundet enligt avtal
  • Tömning av kärlen sker inte om saker står i vägen
  • Det är inget grovsoprum. Det är förbjudet att lämna grovsopor eller osorterade sopor, såsom exempelvis hushållssopor eller miljöfarligt avfall. Denna typ ska lämnas till återvinningsstationer.

Grovsopor

Om du har grovsopor - det vill säga allt som inte passar i någon av fraktionerna ovan - måste du själv se till att frakta dessa till en miljöstation/återvinningscentral. För privatpersoner är det gratis att slänga sitt grovavfall på dessa stationer.

OBS! Genom att lämna dina grovsopor i våra soprum skapar du endast problem och extra kostnader för dig själv, din förening och dina grannar! Ta hand om dina sopor! Detta gäller även det sorterade avfallet - allt som inte ligger i sina kärl innebär extra kostnader för föreningen! Detta kommer i sin tur tillbaka till dig som högre avgifter i framtiden.