Vanliga Frågor

 

Vanliga frågor i föreningen - här hittar du de vanligaste frågorna med svar. 

 

Nycklar

Vad gör jag om jag tappar bort en nyckel eller behöver beställa en ny?

Tappar du bort din nyckel måste du anmäla detta till föreningens styrelse samt polisanmäla förlusten. Bifoga diarienummer eller kopia på polisanmälan till föreningens styrelse. Tänk på att nycklar är en värdehandling.

För att beställa nya nycklar kontaktar du Driftias Kundtjänst på 08‑744 44 33 eller via E‑post info@driftia.se

 

Ekonomisk förvaltning

Vem kontaktar jag om jag har frågor gällande avier, autogiron mm?

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC AB. Kontaktuppgifter och mer information hittar du på sidan om Ekonomisk Förvaltning.

 

Balkonger / Uteplatser

Jag vill glasa in min balkong - hur gör jag?

Styrelsen har tecknat avtal med Lumon som leverantör av inglasning.

 

Andrahandsuthyrning

Vad gäller om jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand?

Om du vill hyra ut idn lägenhet i andra hand så kräver det styrelsens godkännande. All information finns samlad under sidan "hyra ut i andra hand".

 

Soprum

Vad får jag slänga i soprummen?

Våra soprum är endast till för hushållsopor och återvinningsbart avfall. Dvs. plast, tidningspapper, kartong, metall och glas. Inga grovsopor får alltså slängas i soprummen. Det finns även kärl för småel och glödlampor.

Vem tar hand om grovavfallet som har ställts in i soprummen?

Det rätta svaret är ingen. Eftersom vissa av de boende trots klara förbud att slänga grovsopor i soprummen ändå ställer in saker där så har vissa i styrelsen kört avfall i sina privata bilar i omgångar. Detta sker alltså helt på styrelsens egen tid och vi ber alla medlemmar att respektera förbudet mot att slänga grovsopor och istället ta hand om avfallet själva. Mer information om detta hittar du under sidan soprum.

Vem sköter städningen av soprummen?

Vi boende ansvarar själva för att hålla ordning i soprummet!! Knyt ihop soppåsarna ordentligt, överfyll inte kärlen etc.

Varför blir soprummen så överfulla i perioder?

Det underlättar mycket om alla kan hjälpas åt att inte ställa avfall utanför kärlen. Endast avfall som ligger i kärlen tas med av sopgubbarna. Allt annat kostar extra för föreningen. Genom att platta till lådor och paket får vi plats med betydligt mer i kärlen.

 

Trapphus och postlådor 

Jag är nyinflyttad - hur får jag upp mitt namn i ingången och på postlådan?

Kontakta Driftias Kundtjänst på 08‑744 44 33 eller via E‑post info@driftia.se

 

Innergården

Vem sköter innergården? 

Varje vår beställer styrelsen sopning av gården för att få bort vinterns grus. Tyvärr förekommer det att skräp och fimpar slängs på innergården - sådant måste vi boende tillsammans hjälpas åt att hålla effter.

 

Ombyggnad

Vad gäller om jag vill bygga om i min lägenhet?

Innan du startar arbete med ombyggnad eller renovering av lägenheten måste du sätta dig in i vilka regler som gäller och vid större ingrepp som får påverkan på fastigheten behövs godkännande från styrelsen. 

 

Föreningens hemsida

Vad är det för inloggningsuppgifter till hemsidan?

Det finns inga separata inloggningsuppgifter för medlemmar. Hemisdan är en öppen hemsida så inget användarnman eller lösenord krävs för att logga in.