Garantier

Garantier

Följande garantier gäller:

Peab Bostad lämnar 5 års garanti enligt kontraktet mellan bostadsrättsföreningen och Peab Bostad.

Garantin täcker sådana fel som inte beror på vanligt slitage. Exempel på garantifel är sprickor i tak eller väggar, funktionsfel på torktumlare eller tvättmaskin, vitvaror som slutar fungera etc. Felen ska anmälas omgående efter att de upptäckts. 

Felanmälan under garantitiden:
kundcenter@peabbostad.se
Vardagar 08.30-16.00. Tel: 0101-500 430

Uppge föreningens namn, ditt namn, fel, lägenhetsnummer samt telefonnummer.

OBS: Anmälda fel som inte är garantifel utan uppkommit genom t.ex. handhavandefel, normalt slitage eller oaktsamhet kan komma att debiteras dig som bostadsrättshavare. Om du är osäker på om felet täcks av garantin, skicka ett e-postmeddelande till styrelsen först. 

Besiktning

Innan inflyttningen genomförde en opartisk besiktningsman en slutbesiktning för att säkerställa att bostaden är i godkänt skick. Eventuella besiktningsfel åtgärdas kostnadsfritt.

Om ni upptäcker fel efter inflyttning, dock inom sex månader, är det viktigt att omgående anmäla dessa. Våra servicetekniker åtgärdar de fel som bedöms som byggtekniska fel och inte faller inom ramen för tillåten byggfelsnorm.

Peab har dock ett garantiansvar i fem år. En syn av lägenheten görs efter två år av besiktningsman.

Peab ansvarar dock inte för fel som orsakats av slitage eller misskötsel. Vi vill därför poängtera vikten av att följa drifts- och underhållsinstruktioner för att bevara bostaden i bästa skick och samtidigt få en optimal boendemiljö.

Var noga med att vårda ert nya hem.