Valberedning

 

Valberedning BRF Glädjen Stockholm

Ta kontakt med styrelsen om du är intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet.