Garage

 

Uthyrningen av garagets parkeringsplatser och MC-platser sköts av SBC AB.

Pris för att hyra en parkeringsplats för Bil: 1900kr/mån

Pris för att hyra parkeringsplats med laddbox för Bil: 2050kr/mån + avgifter för elförbrukning

Pris för att hyra en parkeringsplats för MC: 500kr/mån

 

Kontaktuppgifter för frågor kring hyror och köer:

Telefon: 0771- 722 722,

Mail: kundtjänst@sbc.se 

 

Blippar till garage handhas av Driftia.

Kontaktuppgifter samt frågor om blippar: 

Telefon: 08-744 44 33

Mail: info@driftia.se

 

Instruktioner för att komma ner i garaget:

1. Tryck på knappen dörrstägning tills dess att C1 visas på displayen.

2. Slå sedan koden (maila till styrelsen@brfgladjen.com för att få koden)

3. En kort tryckning på dörrstägningsknappen.

4. PA visas på displayen, tryck därefter plan för garaget (ex. -1)