Sophantering

Sopsug

Föreningen har två stycken sektioner med sopnedkast på innergården där medlemmarna kan kasta hushållsavfall.

Återvinningsrum

Vår fastighet är utrustad med ett soprum/återvinningsrum. Det innebär att här slängs allt i separata fraktioner - plast, metall, tidningar, papp, glas och hushållsopor.

OBS! GROVSOPOR TAS EJ OM HAND AV FÖRENINGEN.