Hyra ut i andra hand

För att ansöka om att hyra ut din bostad i andra hand skapar du ett ärende genom SBC Hemma.

Sidan uppdaterades 2023-12-07

Inkomna ansökningar handläggs därefter vid nästkommande styrelsemöte, som i regel sker i början av varje månad (med undantag för sommaruppehåll).

Logga in med bank-id på sbc.se och hitta knappen för att ansöka om andrahandsuthyrning på sidan om "Din lägenhet".

Om andrahandsuthyrningar

En bostadsrättshavare kan upplåta sin bostadsrättslägenhet i andra hand om bostadsrättsföreningen samtycker till det.

En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd riskerar att förverka bostadsrätten.

Det ligger i en bostadsrättsförenings intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättsinnehavarna själva.

Styrelsen vill uppmärksamma medlemmarna att andrahandsuthyrning utan styrelsens medgivande inte är tillåten. Generellt sett tillåts ett års uthyrning när bostadsrättsinnehavare syftar till att:

  • Studera på annan ort
  • Tillfälligt arbete på annan ort (där du avser att flytta tillbaka)
  • Längre utlandsvistelse
  • Flytta ihop med någon på prov
  • Vård på sjukhus eller liknande

Denna period kan förlängas i ytterligare ett år men längre än så anser styrelsen inte kan anses som tillfälligt. Om det uppdagas att otillåten uthyrning måste styrelsen vidta åtgärder.

Styrelsen kan också neka en uthyrning i andra hand om det finns välgrundade misstankar om att andrahandshyresgästen inte är skötsam.