Värme

Golvvärme badrum

Värmekabel

Elvärmekabel är installerat i Badrum.

Värme styrs av lokalt placerad termostat där temperaturen kan regleras

 

Komfortvärmen EJ att förväxla med värmekälla till rummet.

Komfortvärmen är inkopplade på hyresgästens el-central. (Elräkning)

 

Användning av Termostaten

Koppla på värmen från termostatens brytare A. (Tryck)

Märklampan B lyser grön då termostaten är påkopplad och rött då värmen är påkopplad.

När termostaten fungerar normalt avger den ett diskret klick när elmatningen koppas till eller

ifrån.

 

TEKNISKA DATA ECO10FS-E

 

Driftsspänning: 230 V +10%, -15%, 50 Hz

Strömställare: 2-polig

Märklampa B: grön: termostaten får ström men värmen är inte påkopplad

Märklampa B: röd: värmen ar påkopplad

Golvtemperaturgivare: NTC, 47 k/25°C, kabel 4 m, kan förlängas upp till 10 m.