Policy nycklar och passerbrickor

Policy nycklar och passerbrickor

Tänk på att nycklar är en värdehandling!

Du som bostadsrättsinnehavare är skyldig att förvara nycklar på betryggande sätt, samt överlämna rätt antal lägenhetsnycklar, postfacksnycklar och passerbrickor om överlåtelse sker.

Om nyckel, passerbricka eller fjärrkontroll blir stulna, tappas bort eller går sönder, ska detta alltid anmälas till styrelsen per omgående. Passerbricka och fjärrkontroll kan då spärras på en gång. Stulna och borttappade nycklar ska även polisanmälas. I dessa fall skickas kopia på anmälan till styrelsen, som verifiering inför nyckelbeställning.

Beställning av nycklar, brickor och extra fjärrkontroll bekostas alltid av bostadsrättsinnehavaren om inte annan bedömning gjorts av styrelsen.

 

Lägenhetsnycklar

Nycklar till lägenheten får du av säljaren och du måste själv förvissa dig om, att du får samtliga nycklar av säljare/mäklare. Lägenheten är försedd med minst 5 dörrnycklar, dock kan fler vara uttagna. Vill man vara säker på hur många nycklar som är uttagna på lägenheten, kontaktar man Driftia eller styrelsen.

Vi tillåter max 6 lägenhetsnycklar och har man behov av fler nycklar, ska detta motiveras och godkännas av styrelsen. Anledning är att lägenhetsnycklar även går till våra gemensamma utrymmen och vi vill begränsa nycklar på vift.

En lägenhetsnyckel kostar 450 kr och beställs via Driftia, efter styrelsens godkännande. Driftia lägger sedan en beställning hos föreningens låssmed. Lägenhetsnyckel ingår i ett lås-system och kan inte kopieras eller beställas direkt hos låssmed.

Beställd nyckel måste personligen hämtas och kvitteras mot uppvisande av legitimation, hos föreningens låssmed. Nyckel betalas på plats och en administrationsavgift tas ut, som faktureras av Driftia.

 

Taggar

Lägenheten är försedd med minst 5 brickor. Vi tillåter max 6 brickor och har man behov av fler brickor, ska detta motiveras och godkännas av styrelsen, av samma anledning som ovan. Vid förlust av bricka så är det viktigt att styrelsen eller Driftia informeras, så den kan spärras. En bricka kostar 250 kr och betalas via faktura från Driftia. Bricka kvitteras av fastighetsskötare på ronderingsdag, mot uppvisande av legitimation.

 

Postfack

Lägenheten är försedd med minst 1 nyckel till postfacket. Vid förlust av nyckel kan ny låscylinder beställas och bytas ut av Driftia, vilket bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

 

Tillgång till garaget via garageporten

Endast boende som hyr garageplats är berättigade en fjärrkontroll till garageporten. Det är möjligt för övriga att komma in i garaget med vanlig nyckel via den mindre dörren.

Fjärrkontroll kvitteras utan kostnad av Driftia i samband med tillträde, mot uppvisande av legitimation och giltigt kontrakt. Vid uppsägning eller avflyttning från förening, ska fjärrkontrollen återlämnas till styrelsen samma dag frånträdet sker. Återlämnas inte fjärrkontrollen, debiteras 950 kr. Vid förlust av fjärrkontroll så kontaktas styrelsen eller Driftia, så att den kan spärras. Ny eller extra fjärrkontroll kostar 950 kr och kvitteras av fastighetsskötaren, mot uppvisande av legitimation. Om extra fjärrkontroll köpts, så kommer den att avaktiveras vid frånträde.