Säkerhetsanvisningar & Ordningsregler

Allmänt

BRF Glädjen Stockholm har prioriterat säkerhet och trivsel för de boende. Detta har gjorts genom en rad säkerhetshöjande investeringar.

Den som medvetet inte följer nedan anvisningar kan komma att belastas med de kostnader som uppstår i samband med åsidosättande av eller slarv med dessa anvisningar/ regler. Det är den som bor i föreningen som ansvarar för att anvisningarna och reglerna följs. Alla brott i föreningen Polisanmäls.

Den som anlitar företag för service eller andra tjänster i sin bostad ansvarar för att dessa följer våra säkerhetsanvisningar och ordningsregler, vid skada åläggs kostnader bostadsrättsinnehavaren som anlitat företaget.