Brandskydd

Alla medlemmar i föreningen förväntas ta del av följande information om hur bränder ska motverkas i föreningens fastighet samt vilka åtgärder som ska vidtas för det fall en brand ändå inträffar. 

Minst 500 personer skadas och ett hundratal personer dör årligen i bostadsbränder. Varje dag är det 16 hem som brinner. Vad gör du om det börjar brinna hemma? Att agera rätt är livsviktig kunskap! Bara några få andetag av den giftiga röken kan innebära livsfara. 

Om det brinner i din lägenhet 

Du ska göra på olika sätt beroende på om det brinner i din egen lägenhet eller om det brinner i din grannes lägenhet. Om det finns rök i trapphuset - stanna i din lägenhet - gå inte ut i trapphuset! 

Brinner det i din lägenhet? 

  • Stäng in branden! 
  • Ta dig ut och stäng dörren efter dig. 
  • Stänger du in branden i lägenheten sprider sig inte branden och den giftiga röken lika fort.

Brinner det i grannens lägenhet och rök finns i trapphuset? 

  • Håll din lägenhetsdörr stängd. 
  • Stanna kvar i din egen lägenhet, där är du säker i 30-60 minuter. 
  • Ring 112, då får räddningstjänsten reda på att du är inne lägenheten. 
  • Ställ dig vid ett fönster eller balkong så att räddningstjänstens personal kan se dig. 
  • OBS: Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, det kan räcka med några andetag av den livsfarliga röken för att du ska bli medvetslös.

En bra ramsa för att komma ihåg är: 

Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara. 

Varna = Varna alla som hotas av branden. 

Larma = Larma 112. 

Släck = Släck branden om du tror att du klarar det.